1 Comment

Cik es saprotu, lietas būtība ir prakses maiņa tādējādi, ka strīds par atteikumu atmaksāt pārmaksu ir nevis strīds par labvēlīga AA izdošanu, bet gan par nelabvēlīga AA atcelšanu. Jāatzīst, ka pat ne katrs pratizējošs jurists labi izprot šo atšķirību (it īpaši ar tā praktisko ietekmi uz procesu), nemaz nerunājot par to, ka parasti šis lietas tiek risinātas grāmatvedībā (vismaz sākotnēji), kam šī atšķirība vispār nebūtu jāzina. Interesanti, kā tas izskatīsies no malas, kad bez likuma maiņas(!) viss tas, ko vidusmēra grāmatvedis/VID darbinieks labi zināja (ka pieprasījumu atmaksāt var iesniegt atkārtoti), pēkšņi, kļūva nederīgs... Domāju, ka par šo 99% uzzinās "hard way" un, vēl jo vairāk, interesanti, kā situācija izskatīsies tiem, kam jau bija atteikta pārmaksa un tie šobrīd is pierādījumu vākšanas stadijā "jo taču var iesniegt atkārtoti". Pirmšķietāmi, būtu jāprasa termiņa atjaunošana (izskatās pēc tiesiskās paļāvības principa pārkāpuma), bet, pirmkārt, ir šaubas, ka par to kāds laikus padomās (jo, ka minēju, īsti nav pamata aizdomāties par šo), otrkārt, kā VID/ART uzskatīs AT prakses maiņu par pietiekamu pamatu termiņa atjaunošanai.

Expand full comment